พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ (วันที่ 3)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 9.00-16.30 น. )
ตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ
เข้าชม 80  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564