อังคาร ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนวัดลานนาบุญ

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 9.00-16.30 น. )
ตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนวัดลานาบุญ
เข้าชม 75  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564